หอเกียรติยศ - เวิลด์ 120

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Ragestyles
วันที่ 16.05.2021 เวลา 21:38

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Ragestyles
วันที่ 18.05.2021 เวลา 13:39

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Flinkeen
วันที่ 20.05.2021 เวลา 06:05

รางวัลประจำวันจาก 2021-06-15

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
F A V E L A

นักปล้นสะดมประจำวัน
F A V E L A

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
gauss-